Ochrona danych

Twoje Dane są bezpieczne!

Deklaracja WINDROSE AIR dotycząca ochrony danych osobowych

§ 1 Informacja o gromadzeniu danych osobowych

(1) Poniżej zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO) przedstawiamy informacje o gromadzeniu danych osobowych przy korzystaniu z naszej strony internetowej. Danymi osobowymi są wszystkie dane, które odnoszą się do Państwa osobiście, np. nazwisko, adres, adresy e-mailowe, aktywność użytkownika. Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO jest:

WINDROSE AIR Jetcharter GmbH
BER Airport Georg-Wulf-Str. 3 (GAT) D-12529 Schönefeld Germany
Impressum
telefon: +49 (0) 30 / 64 31 70-100
faks: +49 (0) 30 / 64 31 70-111
e-mail: privacy@windroseair.de

Nasza pełnomocniczka ds. ochrony danych osobowych, pani Anja Schwager, jest dostępna pod adresem:
DSKC Datenschutz-Arbeitssicherheit-Kompetenz-Center GmbH Sielower Landstraße 68 03044 Cottbus Deutschland
telefon: +49 (0) 355 / 48 67 94 10 e-mail: info(at)dskc.de

(2) Aby móc odpowiedzieć na Państwa pytania, przy kontaktowaniu się z nami drogą e-mailową lub przez formularz kontaktowy podane przez Państwa dane (adres e-mailowy, nazwisko i numer telefonu) zostaną przez nas zapisane. Zgromadzone w związku z tą procedurą dane kasujemy, gdy ich gromadzenie nie jest już konieczne, lub ograniczamy ich przetwarzanie w przypadku występowania ustawowych obowiązków przechowywania.

(3) Jeśli w przypadku poszczególnych funkcji naszej oferty chcielibyśmy odwołać się do upoważnionych usługodawców lub wykorzystać Państwa dane do celów związanych z reklamą, to poniżej informujemy szczegółowo o konkretnych procedurach. Wymieniamy przy tym również ustalone kryteria dla okresu przechowywania.

§ 2 Przysługujące Państwu prawa

(1) Zgodnie z art. 13 ust. 2b RODO przysługują Państwu wobec nas następujące prawa odnoszące się do Państwa danych osobowych:

 • prawo do uzyskania informacji;
 • prawo do skorygowania lub usunięcia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych.

(2) Ponadto mają Państwo prawo do złożenia na nas skargi - w jednej z instytucji nadzorującej ochronę danych osobowych - na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych.

§ 3 Gromadzenie danych osobowych przy odwiedzaniu naszej strony internetowej

(1) Przy jedynie informacyjnym korzystaniu ze strony internetowej, czyli wtedy, gdy rejestracja nie jest konieczna albo gdy przesyłają nam Państwo informacje w inny sposób, gromadzimy tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje do naszego serwera. Jeżeli zamierzają Państwo oglądać naszą stronę internetową, to - abyśmy mogli ją Państwu wyświetlać oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo - gromadzimy poniżej wymienione dane, które są konieczne pod względem technicznym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 akap. 1f RODO):

 • adres IP;
 • data i godzina zapytania;
 • treść żądania (konkretna strona);
 • status dostępu/kod statusu HTTP;
 • każdorazowo przesyłana ilość danych;
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie (adres strony źródłowej);
 • przeglądarka;
 • system operacyjny i jego interfejs;
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki;

(2) Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisane w przeglądarce internetowej wzgl. przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik pobiera stronę internetową, to plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Plik ten zawiera charakterystyczny szereg cyfr, który przy ponownym pobieraniu danej strony internetowej umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki. Stosujemy pliki cookies po to, by nasza oferta trafiała do użytkowników jako bardziej dla nich przyjazna, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Poza tym cookies umożliwiają naszym systemom rozpoznawanie Państwa przeglądarki także po zmianie strony i oferowanie Państwu odpowiedniego serwisu. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez wykorzystania cookies. W przypadku tych funkcji konieczne jest, by przeglądarka została ponownie rozpoznana również po zmianie strony.

Ponadto pliki cookies wykorzystywane na naszej stronie internetowej służą temu, by możliwe było przeanalizowanie przeglądania innych witryn przez odwiedzających naszą stronę. Cookies nie mogą uruchamiać żadnych programów, nie mogą też instalować w Państwa komputerze wirusów. Generalnie służą temu, by ofertę internetową uczynić bardziej przyjazną dla użytkownika i bardziej efektywną.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 15 ust. 3 TMG [ustawa o telemediach] oraz art. 6 ust. 1f RODO, czyli na podstawie uzasadnionego interesu w wyżej wymienionych celach. Zgromadzone w ten sposób dane dzięki rozwiązaniom technicznym podlegają pseudonimizacji. Przyporządkowanie danych do Państwa osoby nie jest więc możliwe. Dane

nie będą gromadzone wspólnie z Państwa pozostałymi danymi osobowymi. Z przyczyn, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji, mają Państwo w każdej chwili prawo do sprzeciwu wobec opierającego się na art. 6 (1)f RODO przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych.

Cookies zapisywane są na Państwa komputerze, dlatego mają Państwo pełną kontrolę nad ich zastosowaniem. Wybierając stosowne ustawienia techniczne w przeglądarce internetowej mogą Państwo zapobiec gromadzeniu cookies i transferowi istniejących danych. Już zgromadzone cookies można w każdej chwili usunąć. Jednak zwracamy uwagę na to, że w tym przypadku ewentualnie nie będą Państwo mogli skorzystać w pełni z wszystkich funkcji danej strony internetowej. Pod poniżej podanymi linkami mogą Państwo uzyskać informacje, w jaki sposób można zarządzać plikami cookies(a także wyłączyć je) w przypadku najważniejszych przeglądarek:

 • Chrome Browser
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Safari

§ 4 Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od aktualnego ustawowego terminu przechowywania (np. terminy przechowywania w odniesieniu do prawa handlowego i podatkowego). Po upływie terminu stosowne dane są rutynowo kasowane, o ile nie będą już konieczne do realizacji umowy czy jej zainicjowania i/lub jeśli nie mamy już uzasadnionego interesu w ich dalszym przechowywaniu.

​Deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych w przypadku aplikowania

§ 1 Informacja o gromadzeniu danych osobowych

(1)Poniżej zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO) przedstawiamy informacje o gromadzeniu danych osobowych w przypadku aplikowania. Danymi osobowymi są wszystkie dane, które odnoszą się do Państwa osobiście, np. nazwisko, adres, adresy e-mailowe, numer telefonu, prezentacja graficzna (zdjęcie). Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO jest:

WINDROSE AIR Jetcharter GmbH
BER Airport Georg-Wulf-Str. 3 (GAT) D-12529 Schönefeld Germany
Impressum
telefon: +49 (0) 30 / 64 31 70-100
faks: +49 (0) 30 / 64 31 70-111
e-mail: privacy@windroseair.de

Pytania związane z Państwa aplikacją prosimy kierować do działu kadr:
e-mail: jobs@windroseair.de

Nasza pełnomocniczka ds. ochrony danych osobowych, pani Anja Schwager, jest dostępna pod adresem:

DSKC Datenschutz-Arbeitssicherheit-Kompetenz-Center GmbH
Sielower Landstraße 68
03044 Cottbus
telefon: +49 (0)355 / 48 67 94 10
e- mail: info@dskc.de

(2) Abyśmy mogli zająć się Państwa aplikacją, po skontaktowaniu się z nami e-mailem, przez formularz kontaktowy lub pocztą, zgromadzone zostaną przez nas przekazane przez Państwa dane (Państwa adres e-mailowy, nazwisko i numer telefonu oraz adres) i dokumenty (np. CV, świadectwa, list motywacyjny).

(3) Stosowne dane usuniemy, gdy ich przechowywanie stanie sie już niepotrzebne. Dokumenty papierowe zostaną zniszczone zgodnie z polityką ochrony danych. Jeśli w ramach procedury rekrutacyjnej zostaną Państwo przyjęci na dane stanowisko, to dane zgromadzone w czasie procedury rekrutacyjnej zostaną przejęte przez system zarządzania personelem.

§ 2 Przysługujące Państwu prawa

(1) Zgodnie z art. 13 ust. 2b RODO przysługują Państwu wobec nas następujące prawa odnoszące się do Państwa danych osobowych:

 • prawo do uzyskania informacji;
 • prawo do skorygowania lub usunięcia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych.

(2) Ponadto mają Państwo prawo do złożenia na nas skargi w jednej z instytucji nadzorującej ochronę danych osobowych na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych.

§ 3 Podstawa prawna przetwarzania danych

(1) Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1b RODO w celu realizacji działań przedumownych, które następują w odpowiedzi na zapytanie zainteresowanej osoby.

(2) Przechowywanie Państwa danych w okresie do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego następuje na podstawie art. 6 ust.1f RODO, w celu ochrony uzasadnionych interesów. Nasze interesy to dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi.

§ 4 Kto otrzymuje Państwa dane

(1) Państwa dane są w ramach procedury rekrutacyjnej przetwarzane wyłącznie w dziale kadr i przez osoby odpowiedzialne za stanowisko, na które rozpisano konkurs, i nie opuszczają naszej firmy. Dostęp do Państwa danych mają tylko te osoby, które są włączone w proces wyboru.

(2) Jeśli w międzyczasie zaoferujemy kolejne stanowiska do obsadzenia w naszej firmie, to poinformujemy Państwa o tym i poprosimy o wyrażenie zgody na przekazanie danych. Przed uzyskaniem Państwa zgody nie będą przekazywane żadne dane.

§ 5 Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od aktualnego ustawowego terminu przechowywania (np. terminy przechowywania w odniesieniu do prawa handlowego i podatkowego). Po upływie terminu stosowne dane są rutynowo kasowane, o ile nie będą już konieczne do realizacji umowy czy jej zainicjowania i/lub jeśli nie mamy już uzasadnionego interesu w ich dalszym przechowywaniu.

Deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych w przypadku wykonywania lotu

§ 1 Informacja o gromadzeniu danych osobowych

(1) Poniżej zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO) przedstawiamy informacje o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych w naszej firmie w przypadku wykonywania lotu. Danymi osobowymi są wszystkie dane, które odnoszą się do Państwa osobiście, np. nazwisko, adres, adresy e-mailowe, numer telefonu. Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO jest:

WINDROSE AIR Jetcharter GmbH
BER Airport Georg-Wulf-Str. 3 (GAT)
D-12529 Schönefeld Germany
Impressum
telefon: +49 (0) 30 / 64 31 70-100
faks: +49 (0) 30 / 64 31 70-111
e-mail: privacy@windroseair.de

Pytania związane z Państwa rezerwacją lotu prosimy kierować do działu obsługi czarterów:
e-mail: fly@windroseair.de
telefon: +49 (0) 30 / 64 31 70-100

Nasza pełnomocniczka ds. ochrony danych osobowych, pani Anja Schwager, jest dostępna pod adresem:

DSKC Datenschutz-Arbeitssicherheit-Kompetenz-Center GmbH
Sielower Landstraße 68
03044 Cottbus
telefon: +49 (0)355 / 48 67 94 10
e-mail: info@dskc.de

(2) Abyśmy mogli zająć się organizacją Państwa lotu, łącznie z realizacją zleconych nam usług, po skontaktowaniu się z nami e-mailem, telefonicznie, przez formularz kontaktowy lub pocztą zgromadzone zostaną przez nas przekazane przez Państwa dane (nazwisko, imię, data urodzenia, płeć, adres, numer telefonu, dane dotyczące płatności i adres e-mailowy) oraz informacje o Państwa dokumentach tożsamości (np. paszport czy dowód osobisty).

(3) Stosowne dane usuniemy, gdy ich przechowywanie stanie sie już niepotrzebne. Dokumenty papierowe zostaną zniszczone zgodnie z polityką ochrony danych. Dane konieczne do dochowania ustawowych czy zgodnych z prawem podatkowym terminów przechowywania zostaną usunięte po upływie tych terminów.

§ 2 Przysługujące Państwu prawa

(1) Zgodnie z art. 13 ust. 2b RODO przysługują Państwu wobec nas następujące prawa odnoszące się do Państwa danych osobowych:

 • prawo do uzyskania informacji;
 • prawo do skorygowania lub usunięcia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych.

(2) Ponadto mają Państwo prawo do złożenia na nas skargi w jednej z instytucji nadzorującej ochronę danych osobowych na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych.

§ 3 Podstawa prawna przetwarzania danych

(1) Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1b RODO w celu realizacji działań przedumownych, które następują w odpowiedzi na zapytanie zainteresowanej osoby.

(2) Ponadto Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1f RODO w uzasadnionym interesie. Nasz interes polega na zgodnej z umową realizacji Państwa zlecenia na transport.

§ 4 Kto otrzymuje Państwa dane

(1) Państwa dane przetwarzane są w różnych działach naszej firmy w celach organizacyjnych związanych z Państwa lotem. Nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania danych w tajemnicy i są systematycznie szkoleni w zakresie ochrony danych.

(2) Aby móc zrealizować dodatkowe, zlecone nam przez Państwa usługi, musimy przekazać Państwa dane zewnętrznym usługodawcom. W tym przypadku przekazujemy tylko te dane, które są potrzebne do wykonania danej usługi. Państwa dane są anonimizowane tak dalece jak to jest możliwe.

(3) Przekazanie danych, które nie są potrzebne do realizacji zlecenia, wymaga zgody.

(4) Zgodnie z ustawą o przetwarzaniu danych dotyczących pasażerów lotów, służącą wdrożeniu dyrektywy (UE) 2016/681, jesteśmy zobowiązani do przekazywania Państwa danych do centrali gromadzącej dane pasażerów lotów. W ustawie tej określono, które dane muszą zostać przekazane.

§ 5 Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od aktualnego ustawowego terminu przechowywania (np. terminy przechowywania w odniesieniu do prawa handlowego i podatkowego). Po upływie terminu stosowne dane są rutynowo kasowane, o ile nie będą już konieczne do realizacji umowy czy jej zainicjowania i/lub jeśli nie mamy już uzasadnionego interesu w ich dalszym przechowywaniu. Jeśli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu Państwa danych, to nie dotyczy to danych, które podlegają ustawowym terminom przechowywania, dopóki terminy te obowiązują.