Imprint

Dysze do zaimponowania

Impressum

WINDROSE AIR Jetcharter GmbH
BER Airport
Georg-Wulf-Str. 3 (GAT)
D-12529 Schönefeld
Deutschland

Tel: +49 (30) / 64 31 70-100
Fax: +49 (30) / 64 31 70-111
E-Mail: fly(at)windroseair.de
Strona: www.windroseair.de

Dyrektor naczelny:
Ƚukasz Rȩdziniak

Rejestr handlowy:
Amtsgericht Cottbus
HRB 10515 CB

Numer indentyfikacyjny VAT.:
DE 188 028 566

Urząd Lotnictwa Cywilnego:
Luftfahrt-Bundesamt
Hermann-Blenk-Straße 26
38108 Braunschweig

Hiperłącza

Strona internetowa WINDROSE AIR Jetcharter GmbH zawiera hiperłącza do innych stron internetowych. WINDROSE AIR Jetcharter GmbH nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie ochrony danych na zewnętrznych stronach internetowych lub za ich treść. Hiperłącze do strony internetowej WINDROSE AIR Jetcharter GmbH może być używane tylko za uprzednią pisemną zgodą firmy.

Ograniczenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje na stronie WINDROSEAIR Jetcharter GmbH zostały zbadane z najwyższą ostrożnością. Niemniej jednak, nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność treści. Odpowiedzialność WINDROSE AIR Jetcharter GmbH za wszelkie szkody wynikające z bezpośredniego lub pośredniego korzystania z tej strony internetowej jest ograniczona wyłącznie do faktów umyślnego wprowadzenia w błąd i rażącego niedbalstwa, które mogą zostać udowodnione przez spółkę.

Ochrona prawna marki

Wszystkie znaki towarowe użyte na stronie internetowej WINDROSE AIR Jetcharter GmbH podlegają ochronie znaków towarowych. Dotyczy to oznaczeń modeli, tabliczek znamionowych, logo, emblematów i specyfikacji usług.

Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej

Wszystkie informacje publikowane na stronie internetowej WINDROSE AIR Jetcharter GmbH (materiał tekstowy i zdjęciowy, muzyka, grafika, animacje, filmy video itp. Kopiowanie, rozpowszechnianie, wyświetlanie, przekazywanie, wszelkie inne sposoby wykorzystania materiałów i treści zawartych na stronie internetowej są surowo zabronione, chyba że nasza firma udzieliła wcześniej wyraźnej pisemnej zgody. Ponadto należy pamiętać, że strona internetowa zawiera zdjęcia stanowiące prawa autorskie osób trzecich.

Jak możemy Ci pomóc?

WINDROSE AIR Jetcharter GmbH
BER Airport
Georg-Wulf-Str. 3 (GAT)
D-12529 Schönefeld
Germany

+49 (0) 30 / 64 31 70-100
+49 (0) 30 / 64 31 70-111

info(at)windroseair.de

WINDROSE AIR vCard