Obsługa technicza

Profesjonalne wsparcie dla złożonych technologii

WINDROSE AIR Jetcharter GmbH jest certyfikowana jako firma lotnicza jak i również jest uprawniona do wydawania certyfikatów przeglądu zdatności do lotu (ARC) w ramach certyfikacji CAMO⁺ .

Nasi pracownicy przechodzą odpowiednie szkolenia dla każdego typu samolotu w akredytowanych centrach szkoleniowych, aby móc zaoferować profesjonalne wsparcie techniczne. W ramach umowy o wspólnym zarządzaniu samolotem przejmujemy koordynację, organizację, i nadzór nad następującymi sprawami:

Zakup samolotu

 • Doradztwo w zakresie doboru typu i technologii samolotów oraz specyfikacji
 • Towarzyszenie przy zawieraniu umowy
 • Nadzór nad procesem produkcji i wykonanie dokumentacji produkcyjnej
 • Wstępne przyjęcie nowego samolotu
 • Przegląd procesu końcowego i przygotowanie raportu jakościowego
 • Końcowa kontrola techniczna
 • Organizacja i prawny nadzór nad procesem certyfikacji i rejestracji
 • Wykonywanie technicznych kontroli bezpieczeństwa
 • Przeprowadzanie audytów w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi
 • Ciągła ocena zdatności do lotu (ARC)
 • Opracowanie szczegółowych programów utrzymania ruchu
 • Koordynacja częstotliwości konserwacji pod kątem zgodności z przepisami krajowymi i międzynarodowymi
 • Analiza oferty, uruchomienie I monitorowanie usług technicznych oraz działań konserwacyjnych
 • Towarzyszenie w legalnych negocjacjach dotyczących sprzedaży
 • Współpraca przy badaniu zakupu z potencjalnym nabywcą
Skontaktuj się z naszym serwisem czarterowym!

WINDROSE AIR Jetcharter GmbH
BER Airport
Georg-Wulf-Str. 3 (GAT)
D-12529 Schönefeld
Germany

+49 (0) 30 / 64 31 70-100
+49 (0) 30 / 64 31 70-111

info(at)windroseair.de

WINDROSE AIR vCard